Hyresgästinfo & Personuppgiftspolicy

Källsortering


Om det finns möjlighet i just din fastighet till källsortering, så för miljöns skull se till att sortera dina sopor så bra som möjligt. När du källsorterar ska förpackningarna vara så rena som möjligt. Skölj därför alltid ur burkar, flaskor, kartonger m.m. vid behov. Knyt alltid ihop soppåsen innan du kastar den. Ställ aldrig sopor i trapphusen, inte ens för en kort stund. Det är förbjudet att placera grovsopor i soprum, källare, på gård eller utanför sopkärl. Dessa skall köras till soptippen.


Elektronikskrot


Det är inte tillåtet att slänga elektronik bland hushållssoporna eller ställa dem på golvet i soprum och källare.


Möbler och grovsopor


Möbler eller saker som du själv inte längre vill ha lämnas i första hand till loppis eller andra som kan fortsätta använda dem. Ett bra tips är även att använda andra bortskänkningsgrupper på Facebook eller Blocket. Då kommer ofta någon och hämtar och du blir enkelt av med det du inte önskar ha kvar. Även olika loppisar hämtar möbler gratis. Bättre för miljön om sakerna återanvänds och inte slängs. Pga. brandrisk är det inte tillåtet att ställa möbler eller grovsopor i trapphus eller källargångar och andra utrymmen i huset

.

Grovsopor till Återvinningscentral


Grovsopor och övriga sopor som inte får slängas i sopkärl ansvarar hyresgästen själv för att lämna på återvinningscentral. Se på din kommuns hemsida för info om adress och öppettider.


Trivselregler


För den gemensamma trevnaden gäller några allmänna regler i våra fastigheter. Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är mycket viktigt för att alla i huset ska trivas.


Störningar


Du får inte störa dina grannar vid någon tidpunkt på dygnet, dock är det extra viktigt att, mellan 22.00 och 06.00, inte t ex spela piano, borra eller ha hög volym på TV eller stereo. Du är även ansvarig för att dina besökare inte stör dina grannar. Om du planerar ha fest, förvarna gärna grannar före festen eller sätt upp ett meddelande i trappen.


Rökning


Rökning är förbjudet i alla allmänna utrymmen såsom, tvättstuga, trapphus m.m. Vi ser gärna att ni eller era gäster inte röker inne i lägenheterna då det ofta stör andra och kan skapa perment röklukt i lägenheten vilket kräver sanering. Tag hänsyn till barn och allergiker. För allas trevnad, kasta absolut inte fimpar på marken.


Cyklar, pulkor och barnvagnar


Cyklar och barnvagnar får endast ställas i särskilt anvisade utrymmen och får inte ställas i trapphus. Detta är regler från räddningstjänsten. Utrymning vid brand samt utryckningspersonal måste alltid kunna komma fram. Föremål i trapphus ökar även brandrisken.


Lås och nycklar


Anmäl alltid till oss om ni förlorat nycklar. På detta sätt kan vi undvika att obehöriga tar sig in i fastigheten.


Ta hand om din lägenhet


Du som hyresgäst är ansvarig att ta hand om din lägenhet. Detta göra du lättast genom att hålla god ordning och felanmäla saker som går sönder löpande. Ex anmäl om kranar står och droppar eller liknande. Du ansvarar själv för att rengöra diskmaskin och tvättmaskin med jämna mellanrum. Rengöringsmedel för dessa går att inhandla i matbutiken. Tänk även på att tömma brunnar på hår och smuts regelbundet så det inte blir några problem med avloppen.


Tvättstuga


Tvättstugan har du och dina grannar gemensam tillgång till och ansvar för. Naturligtvis lämnar du tvättstugan i det skick du själv vill möta den. Det är trots allt bättre att göra rent efter sig själv än efter andra. Torka av golv, maskiner och bänkar. Avlägsna luddrester från torktumlaren. Sopa av golvet i torkrummet. Respektera de tvättider som är bokade och gå aldrig in på någon annans bokade tid utan att kontakta personen först. Du får inte färga eller bleka kläder i tvättmaskinen. Tvätta aldrig mattor. Använd alltid tvättpåse om du tvättar en bh med bygel. En vanlig anledning till att maskinerna går sönder är att en bh-bygel lossnat och fastnat i tvättmaskinen.


Andrahandsuthyrning


Du får aldrig hyra ut lägenheten till någon annan utan vår tillåtelse. Bryter du mot detta kan du förlora ditt hyreskontrakt.


Om du är intresserad av att hyra ut din lägenhet i andra hand, så vill vi att du kontaktar oss i god tid innan och diskuterar förutsättningarna.
Om vi kommit fram till att det är möjligt att hyra ut och du har hittat en lämpligt andrahandshyresgäst så kan vi överväga detta under en begränsad tid.
Under 2:a hands uthyrningen så är du som 1:a hands hyresgäst fortfarande ansvarig för din lägenhet. Tänk därför på att endast hyra ut till en person som du kan lita på till 100%. Om det visar sig att du inte kommer att flytta tillbaka till lägenheten, så ska du ändå vara med på utflyttningsbesiktningen.


Flytta ut


Vi ser gärna att du bor hos oss så länge som möjligt. Men om du vill säga upp ditt kontrakt kontaktar du vårt kontor på info@stadir.se. Tänk på att uppsägningen är gjord först när vi bekräftat din uppsägning. Vi brukar svara på alla uppsägningar inom ett par dagar, om så inte är fallet ring oss eller skicka samma e-mail en gång till.

Tänk på att det är 3 månaders uppsägningstid. Om du t.ex. säger upp din lägenhet den 14 februari, så har du kvar lägenheten under mars, april och maj med utflyttning siste maj.


Utflyttning


Vid utflyttning görs en avflyttningsbesiktning. Du kommer bli kontaktad av oss för att boka tid för besiktningen. Har du inte blivit kontaktat senast 1 månad innan utflyttning så kontakta oss. Du som lägenhetsinnehavare skall närvara vid utflyttningsbesiktningen. På besiktningen kan även inflyttande hyresgäst närvara. Tillbakalämnandet av nycklar sker på utflyttningsbesiktningen. Men om av någon anledning den inflyttande hyresgästen inte är med på besiktningen, så sker tillbakalämningen av nycklar till ansvarig vaktmästare alternativt skickas till oss.

Vid avflyttningen skall lägenheten vara:

 • Tömd på alla dina saker
 • Eventuella klistermärken och fläckar på väggar och kakel borttagna
 • Spikar, skruvar och pluggar bortplockade
 • Eventuella hål igenspacklade
 • Flyttstädad. Ladda hem bra flyttstädningstips


Brandskydd


Vi jobbar aktivt med att minska risken för brand i våra fastigheter. Vi ber er hjälpa oss genom att läsa igenom följande information. Det gäller för alla boendes säkerhet. 


Brandvarnare


Se alltid till att ni har minst en fungerande brandvarnare i er lägenhet. 


Rädda – Varna – Larma – Släck


Om en brand bryter ut har den eller de som befinner sig i brandens omedelbara närhet ett stort ansvar, eftersom deras insats är avgörande för om det ska stanna vid ett tillbud eller utvecklas till en stor brand. Eftersom alla bränder är små i början, kan ett korrekt agerande med rätt utrustning rädda både liv och tillgångar för stora värden.

Vid brand och vid brandlarm Om det börjat brinna ska du handla efter grundregeln Rädda – Varna – Larma – Släck.

Rädda – Varna, stäng in branden! Du vinner tid åt dig själv och räddningstjänsten samtidigt som du förhindrar brandspridning och underlättar utrymning. Dröj aldrig med att varna människor i brandens närhet så att de kan sätta sig i säkerhet. Rädda de personer som befinner sig i ett sådant läge att de kan skadas av den rök eller värme som branden ger upphov till. Tänk på att brand och rök sprider sig snabbt uppåt.

Larma - Ett tidigt larm med korrekta uppgifter om vad som har inträffat är av stor vikt. Om möjlighet finns ring 112 och bekräfta att det brinner.

Släck - Ta inga onödiga risker! Bedömer du att en brand är för stor för att släcka med handbrandsläckare, stäng dörrar och sätt dig säkerhet. Tänk också på att branden äter upp syret i rummet, avväg risken att drabbas av syrebrist innan du går in i ett rum där det brinner. Riskera inte ditt liv och din hälsa för materiella ting!


Bra saker att tänka på:


Brand eller rök i trapphus


 • Gå aldrig ut i ett trapphus som är rökfyllt.
 • Stanna kvar i lägenheten, ring SOS-alarm på 112 och invänta hjälp.
 • Om det kommer in rök genom dörrspringor eller ventilation, täta med blöta handdukar eller med tejp.
 • Lägenheter är normalt byggda för att stå emot brand i ca 60 minuter och är därför en säker plats.
 • Behöver du evakueras gör räddningstjänsten det.


Köksbränder


 • De flesta bostadsbränder startar på spisen. En av de vanligaste brandorsakerna är torrkokning.
 • Om det börjar brinna i en kastrull eller stekpanna ska du flytta den från spisplattan och kväva elden med ett grytlock eller en brandfilt.
 • Häll aldrig vatten i kastrullen om det är fett eller olja som brinner. Vattnet förångas och det blir en häftig reaktion som sprider elden och kan ge svåra brännskador.


Brand i elektronik


 • Om det börjar brinna i en elektrisk apparat så dra först ut kontakten
 • Försök sedan släcka och om möjligt ta ut apparaten utomhus. Använd inte vatten eller skum-släckare för att släcka brand i elektronik. Använd brandfilt, pulver- eller CO2-släckare.


Brand i kläder


 • Brand i kläder är livsfarligt och det gäller att agera snabbt.
 • Om det brinner i dina egna kläder ska du lägga dig ner, rulla runt och på så sätt försöka kväva elden.
 • Brinner det i någon annans kläder ska du lägga ner personen och kväva branden med vatten, en filt eller exempelvis en rock.
 • Börja alltid vid huvudet och arbeta neråt.


Röklukt


 • Om du känner röklukt och misstänker att det brinner, ring alltid 112.
 • Försök att lokalisera varifrån lukten kommer.
 • Går det att känna vad det är som luktar? Är det matlagning, bränd elektronik, armaturer...
 • Kan lukten komma utifrån?
 • Utgå från din egen säkerhet. Larma och möt upp räddningspersonal för att visa vägen.


Om du hör en brandvarnare tjuta


 • Ett snabbt agerande kan rädda liv. Misstänker du att det brinner, ring 112.
 • När började det tjuta? Går det att höra varifrån larmet kommer?
 • Försök få kontakt med de som vistas i bostaden. Banka på dörren.
 • Känner du röklukt? Syns eller hörs det något annat?
 • Hur ser det ut utifrån?
 • Finns det ett namn på dörren kan du prova att söka upp telefonnumret och ringa personen.


Värme


Har du för varmt eller för kallt i din lägenhet? Du som hyresgäst hos oss kan göra ganska mycket själv för att lösa enkla problem.

1. För kallt?

1.1. Redan rätt temperatur?

Om ditt element är utrustat med en termostat, så stryper termostaten värmen till elementet om temperaturen redan är rätt i lägenheten.
Det finns flera olika typer av termostater (länk till google bildsök).
Det betyder att det inte behöver vara något fel med ditt element om det är kallt. Ta gärna en termometer och mät hur varmt du har i lägenheten. När du mäter, så ska du mäta 1 meter från ytterväggen och 1 meter från golvet. Så länge det är varmare än 20 grader, så är inget fel med elementet.

1.2. Vrid upp termostaten

Första steget är alltid att kontrollera så att termostaten står inställd på max. Då vet man att maximalt flöde är inställt. Vrid termostaten eller vredet moturs (eller motsols, eller vänstervarv, eller annan term som du föredrar att kalla det för).

1.3. Lufta element

Om du har konstaterat att det är för kallt i lägenheten, så är det vanligaste felet att där är luft i elementen. Det är väldigt vanligt att i början av eldningssäsongen att det kommer luft i elementet. Beror du dessutom högt upp i huset, så är det snarar en regel än undantag att man får lufta elementen inför varje säsong. En elementluftningsnyckel finns att köpa på t.ex. Clas Ohlson eller Kjell&Co.
Olika elementluftningsnycklar (länk till google bildsök).

1.3.1. Gör så här:

 • Leta upp luftningsskruven på elementet. Det sitter alltid högt uppe och brukar sitta på andra sidan från där termostaten sitter
 • Ta en trasa eller hushållspapper för att hålla runt skruven
 • Skruva ut försöktigt skruven tills att du precis börjar höra att det pyser ut luft. Du vill inte skruva ut den för mycket. Risken finns att du skruvar av hela skruven och när då varmt vatten kommer sprutandes ut från hålet så kan man bränna sig och det är väldigt svårt att skruva tillbaka skruven när det kommer vatten ur hålet.
 • Håll kvar handen på nyckeln tills att det börjar komma vatten. Vattnet kan vara svart och skitigt, så se till så att det inte sprutar ner något ömtåligt
 • Skruva in skruven när du är klar


1.4. Rensa runt elementen

Elementen behöver fri luftcirkulation runt sig för att fungera. Har du t.ex. en soffa framför elementet så fungerar elementet dåligt. Likaså är det vanligt att man täcker över termostaten med t.ex. en gardin. Då kan det bli för varmt bakom gardinen och termostaten stryper värmen till elementet trots att det egentligen är kallt i rummet.

1.5. Fortfarande kallt?

Om du fortfarande har under 20 grader i din lägenhet efter att gått igenom ovanstående punkter, så ska du felanmäla det.

1.6. Förebygga problem

För att förebygga problem som kan uppstå, så är det bäst om du på våren, när det börjar bli varmt ute, öppnar upp termostaterna maximalt (dvs skruvar upp dem moturs). Då håller termostaten längre och du kommer att få färre problem i din lägenhet för kommande säsonger.

2. För varmt?

Öppna inte fönster för att sänka temperaturen utan att först ha provat att stänga termostaten eller ventilen på dina element. Regeringen bestämde 2006 att energiåtgången för uppvärmning av bostäder ska halveras fram till 2050. Vi som fastighetsägare kan göra vår berörda del i att tillhandahålla ett energieffektivt uppvärmningssystem, men du som hyresgäst hos oss har minst lika stor påverkan på energianvändningen i din bostad. Om termometern i din lägenhet pendlar kring 23 grader, så kan du som hyresgäst själv skruva ner temperaturen i din lägenhet så att den istället är på 20+ grader.

Under sommartid är det lätt att det blir varmt inomhus. Det bästa du kan göra är att köpa fläktar och öppna upp så att du får tvärdrag genom lägenheten. Kom bara ihåg att haka upp alla fönster så att de inte går sönder om de plötsligt slår upp av en kastvind. Kom ihåg att du inte kan få det kallare inomhus än utomhus en varm sommardag, men att en fläktande vind från en fläkt eller tvärdrag hjälper till att ändå hålla ett bekvämt inomhusklimat.


Ventilation


En god ventilation är viktigt för att ha frisk luft att andas, förebygga mögeltillväxt och att din lägenhet inte börjar suga t.ex. illaluktande stank från en rökande granne.
Ventilation består av två saker:

 • Till-luft
 • Från-luft


Vintertid fungerar ventilationen bättre än sommartid. Därför kan man kanske behöva minska ventilöppningarna något vintertid, för att sedan öppna upp dem maximalt under sommartid. Det är viktigt att en ventil aldrig stängs helt!

Till-luft

Till-luften kan vara något av följande:

 • Spalt-ventil
 • Fasadventil
 • Takfönster-ventil


Köksfläkten

Se till att håll filter i köksfläkten fria från fett och matrester för att de ska fungera som de ska.


Avlopp


Här är lite olika saker att hålla koll på för att ha välfungerande avlopp i din lägenhet.


Förebygg stopp i avloppet

 • Häll överblivna fetter från matlagningen i en burk du ändå ska kasta. Låt det svalna/stelna och kasta det sedan bland hushållssoporna.
 • Spola aldrig ner hår, sanitetsprodukter, kondomer, färg, spackel eller annat som kan fastna avloppet. Det fastnar och börjar då ansamla annan smuts som med tiden blir till ett väldigt svårt stopp att lösa upp.
 • Häll ALDRIG kaustiksoda/propplösare i avloppet. Det lägger sig bara som en hinna ovanpå det som sitter fast och löser inte det verkliga problemet. Dessutom är det väldigt frätande och kan skada en eventuell rörmockare som senare ska reparera ett söndrigt rör.


Stopp i avloppet Vaskavlopp?


I köket och badrummet kan du skruva av vattenlåset för att rensa det från smuts. Detta är något som du borde göra minst en gång om året.


Använda vaskrensare

Det mest grundläggande verktyget du ska ha i din lägenhet är en vaskrensare, som gör att köpa i välsorterade livsmedelsbutiker. Det är det mest allsidiga verktyget och kan lösa nästan alla stopp i avloppen. Så här använder du vaskrensaren:

 • Spola varmt vatten i avloppet och låt det fyllas upp ordentligt. Om stoppet är i toaletten kan du fylla en span med varmt vatten och fylla upp toaletten med.
 • Sätt sugproppen över avloppet och gör snabba kraftiga tryck och drag så att kanten runt sugproppen fortfarande ligger dikt runt avloppet. Lite då och tar du upp sugproppen och låter avloppet fyllas upp i igen.
 • Om stoppet inte löser sig, sätt då också på alla kranarna med varmvatten i din lägenhet. Då kommer alla dina avlopp vara vattenfyllda och trycket från vaskrensaren kan lättare bearbeta det aktuell stoppet. När alla andra kranar är på maximalt, så fortsätter du ditt arbete med vaskrensaren.
 • Om stoppet fortfarande inte går att lösa, så kan man också använda ett rensband. Det är inget vi förväntar oss att du ska ha hemma, så om du inte har ett sådant så är nästa steg att göra en felanmälan.


Illaluktande avlopp


Illaluktande avlopp kan orsakas av att ett avlopp har torkat ur. Om du t.ex. har en tvättmaskin som du inte använder, så kan vattenlåset torka ur och därpå börja sprida odörer från avloppet. Det kan också bero på att en packning har lossnat eller sitter snett. Gör i så fall en felanmälan för att låta vaktmästaren komma och titta på problemet.

 

Skadedjur


Har du fått skadedjur i din bostad eller lokal? Vi samarbetar med Anticimex när det gäller skadedjursbekämpning. Tänk på att det är din skyldighet som hyresgäst att omedelbart anmäla om skadedjur förekommer i din bostad enligt hyreslagen.


Anmälan gällande skadedjurHar du fått skadedjur i ska du göra en felanmälan via vår hemsida och anmäla att du har skadedjur. Se till så att du beskriver skadedjuret så detaljerat som möjligt. Det finns tydliga bilder på Anticimex hemsida.


Hur vet man om det är vägglöss?

En vuxen vägglus är 4-5 mm lång, ungefär som en äppelkärna, med bred oval tillplattad kropp. Färgen är ljust gul/brun till rödbrun efter det att den sugit blod. Pålitliga tecken för att upptäcka vägglöss är mörka fläckar av spillning, rester efter hudömsningar och levande vägglöss på platser där de kryper in och gömmer sig. Små runda blodfläckar på lakan kan också vara tecken på vägglöss.Tips för att minska risk för vägglöss

 • Förvara aldrig resväska på golvet när du är ute och reser (lär dig mer genom Anticimex trygga tips när du reser).
 • Ta inte in resväskan direkt när du kommer hem.
 • Var vaksam när du tar hem begagnade möbler.
 • Tvätta kläder i 60 grader.
 • Lägg misstänkta föremål i frysen (-18*C) i en vecka
 • Låna inte kläder, textiler, möbler, böcker etc. av varandra
 • Undvik att plocka upp övergivna möbler, spel etc. i trapphusen/soprum.


Silverfiskar


De hittar sin föda i de avlagringar som bildas under avloppsventiler och galler. Favoritfödan är dock produkter som innehåller stärkelse, som exempelvis papper och tyg. Den långsprötade silverfisken trivs även i torrare miljöer inomhus men lever av samma sak som den vanliga silverfisken.Tips för att minska risk för silverfiskar

 • Det viktigaste är hålla hemmet rent. På så vis minskar du tillgången på föda för silverfiskarna.
 • Täta springor och sprickor.
 • Låt inte böcker, papper och kläder ligga framme på golvet under en längre tid.
 • Håll det så torrt som möjligt i kök och badrum.


Råttor


Eftersom råttor gärna lever omkring och i platser där det finns avfall är det extra viktigt att inte lämna matavfall och andra typer av avfall framme. Se till att slänga det direkt i respektive sopkärl.
Tänk på att ett en råtta kan föröka sig väldigt snabbt och kan ge upphov till ca 800 – 1000 ungar per år. Det är därför väsentligt att förebygga mot råttor.

Mer information om skadedjur hittar du på Anticimex hemsida.


Personuppgiftspolicy


Stadir Fastigheter värnar om din personliga integritet. Denna policy beskriver hur, Aktiebolaget Bjurliden 1 org nummer 559205-8027, Aktiebolaget Lappsorken 3 org nummer 559224-3397


(nedan kallad ”Stadir Fastigheter”, ”vi”), samlar in, använder och lagrar dina personuppgifter som hyresgäst, blivande hyresgäst eller avflyttad hyresgäst.

 

Personuppgiftsansvarig


De ovan angivna bolagen inom Stadir Fastigheter är personuppgiftsansvariga för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

När behandlar vi dina personuppgifter?

För att kunna administrera ditt boende eller för att du ska kunna kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig. Stadir Fastigheter samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du ansöker om en lägenhet, när du bor inom vårt lägenhetsbestånd, när du har flyttat, eller när du har kontakt med oss gällande ditt boende.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

De personuppgifter som Stadir Fastigheter samlar in och behandlar om dig i egenskap av hyresgäst är olika beroende på vart i hyresprocessen du befinner dig:


Vid ansökan
• Namn
• Personnummer
• Adress
• Telefonnummer
• E-postadress
• Ekonomiska förhållanden
• Önskat boende (lägenhetsstorlek, behov av anpassat boende.)
• Boendeförhållanden vid tidpunkten för ansökan/intresseanmälan i form av
– hyresrätt (med uppgift om hyresvärdens namn)
– bostadsrätt (med uppgift om kontaktperson i bostadsrättföreningens styrelse)
– egna hem (med uppgift om fastighetsbeteckning) annat boende med uppgifter om referenser.
• Eventuell information den sökande själv angett i fritextfält i samband med ansökan.

Stadir Fastigheter utgår från att en ansökan är giltig till dess att sökande tilldelats lägenhet eller tills ansökan tagits tillbaka.


När hyresförhållandet börjar
• Namn
• Personnummer eller samordningsnummer (för ej folkbokförd)
• Adress
• Telefonnummer
• E-postadress
• Förekomst av säkerhet (t.ex. borgensman)
• Förekomst av förvaltare/god man
• Finansiell information, kontonummer, årsinkomst, autogiromedgivande
• Boendeform/-kategori


Medan hyresavtalet pågår registreras detta
• Betalningsförsummelser
• Störningar i boendet
• Åsidosättande av sundhet, ordning och gott skick
• Meddelande till socialnämnd i anledning av betalningsförsummelser eller störningar


När hyresavtalet har upphört
• Uppgifter i hyresavtal med tillhörande handlingar får sparas så länge det är nödvändigt för att bevaka


kvarstående fordringar som rör hyresförhållandet.
• Beträffande hyresgäst vars hyresförhållande upphört på grund av hans eller hennes misskötsamhet får uppgift om namn, personnummer, hyresobjektet, avflyttningstidpunkt samt kortfattad uppgift om avflyttningsorsak, utom brottsuppgifter, sparas i högst två år efter det att hyresförhållandet har upphört.


Varför behandlar vi uppgifter om dig?


Stadir Fastigheter behandlar dina uppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som hyresgäst så som administrering av ditt boende samt avisering av hyra.
  • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, så som besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
  • Ge dig relevant information gällande ditt boende
  • Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, t.ex. genom kreditbedömningar
  • Följa tillämplig lagstiftning, t.ex. bokföringslagstiftning


De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

Stadir Fastigheter baserar behandlingen av dina personuppgifter på det avtal som ligger till grund för vår relation, ditt hyreskontrakt.


I vissa fall kan Stadir Fastigheter ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.


Hur länge sparar vi uppgifter om dig?


Dina personuppgifter sparas endast så länge det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in i enlighet med denna policy. Stadir Fastigheter kan komma att spara uppgifterna längre än så om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Stadir Fastigheter rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?


Stadir Fastigheter kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part så som samarbetspartners som utför tjänster som Stadir Fastigheter bedömer ligger inom ramen för det syfte som uppgifterna inhämtades. Stadir Fastigheter för även över uppgifter till leverantörer som tillhandahåller våra IT system.


Skyddet av dina personuppgifter


Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Stadir Fastigheter har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis administreras alla uppgifter om våra hyresgäster i IT system som är skyddat genom behörighetsstyrning och brandvägg.


Dina rättigheter


Stadir Fastigheter ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Stadir Fastigheter kommer att på din begäran eller på eget initiativ rätta, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.


Du har rätt att begära:


 1. Tillgång till dina personuppgifter.

Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per år, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats till eller ska lämnas ut.


Du har rätt i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt. Begärt registerutdrag hämtas genom legitimering på Stadir Fastigheter kontor (Erikslundsvägen 5, 611 61 Nyköping. OBS Tid behöver bokas).


 1. Rättelse av dina personuppgifter.

Vi kommer att på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.


 1. Radering av dina personuppgifter.

Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.


 1. Begränsning av behandling.

Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt (b.). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.


Stadir Fastigheter kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.


Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.


Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling i de fall den utförts med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen. Mer information hittar du på Datainspektionens hemsida: www.datainspektionen.se


Kontaktuppgifter


Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna policy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag.Stadir Fastigheter
Co/ Erdhage
Erikslundsvägen 5

611 61 Nyköping
info@stadir.se